Värderingar

utforska och upptäck din personliga värdegrund

När vi lär känna oss själva på ett djupare plan och lever och handlar i enlighet med våra värderingar, upplever vi mening och motivation. Annando hjälper dig, ditt företag eller din organisation att kartlägga och samtala om era värderingar. Målsättningen är fler nöjda och engagerade medarbetare med tydligare drivkrafter, stärkt kommunikation och gemensam syn på uppdraget. 

Skapa motivation, kommunikation och bättre samspel genom att matcha organisationens värderingar med individens. 
Öka engagemang och lönsamhet.  

Värderingar på arbetsplatsen

Value Online är ett kartläggningsverktyg som låter dig utforska och förstå de värderingar som driver en organisation och dess medarbetare. Genom storytelling i form av de egna livsberättelserna får du en ökad förståelse för drivkrafter och engagemang. Genom att synkronisera verksamhetens mål med medarbetarnas värderingar förstärks känslan av personlig mening på arbetsplatsen och individens professionella prestation ökar. 

Läs mer om värderingsverktyget Value Online

förslag på upplägg

Träff 1
Introduktion av Value Online och värderingar. (1,5 timme) 
Mellan träff 1 och 2
Alla medarbetare gör en individuell rangordning. (ca 1 timme/person) 
Träff 2
Samtal i grupper med fokus på kommunikation och storytelling. (Halvdag i helgrupp) 
Mellan träff 2 och 3
Individuella möten med facilitatorn vilket innebär hjälp att förstå och föra samtal kring resultatet och de egna värderingarna. (ca 1,5 timme/person)  
Träff 3
Vi kopplar ihop individ/roll – grupp – företagsvärderingar (Halvdag i helgrupp) 

OBS! Detta är endast ett förslag när det gäller upplägg och tidsåtgång. Utbildningen anpassas efter era behov. Välkommen att höra av er.