Annando AB arbetar tillsammans med Ledarskap i balans 
för att minska den skadliga stressen i arbetslivet. Vårt mål är välmående och hållbara organisationer med låga sjukskrivningstal, högt engagemang och fokus på uppgift och resultat. Vi arbetar med den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön och ger er enkla och effektiva verktyg för reducerad stress, välmående och mänsklig hållbarhet. Hör av er så berättar vi mer! 

stress & återhämtning

Lär dig hantera stress med hjälp av medveten närvaro och mindfulness. Mindfulness är ett effektivt redskap för mental träning och stresshantering. Det skärper sinnet, koncentrationsförmågan och ger bättre fokus och effektivitet. Det finns många studier som visar på de positiva effekterna av medveten närvaro. Mindfulness har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser som en del i arbetet med friskvård. 

Mindfulnessträningens effekter

  • Bättre sömn
  • Ökad effektivetet
  • Ökad koncentrations-förmåga
  • Minskad smärta
  • Ett större lugn