Ledarskap & Coaching

Att leda andra till utveckling och goda resultat kräver bland annat tydlighet, närvaro och koll på de egna värderingarna. Det är bra för alla chefer och ledare att då och då få hjälp genom yrkesvägledning eller coaching. Vi ses IRL eller digitalt 

VAD ÄR COACHING?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner, såväl yrkesmässigt som privat. Coachingen bygger på klientens erfarenheter, värderingar, kunskaper och egenskaper. Den är mer lösnings - och målorienterad än probleminriktad. 

Coaching används när individer eller grupper vill;
  •  Sätta fokus på framtiden och lösa problem alternativt hitta nya vägar
  •  Uppnå önskade resultat och personliga mål eller visioner
  •  Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  •  Frigöra sin potential och använda sina styrkor fullt ut
  •  Nå personliga mognad genom ökad självinsikt
 Coachens roll är att hjälpa personer eller grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar aktivt på klienten, ställer kraftfulla frågor, vägleder, uppmuntrar och ger stärkande feedback. 

INDIVIDUELL COACHING

Vem är jag? Vad vill jag? Vilka är mina grundvärderingar? Vilket är mitt nästa steg? Vad är det som hindrar mig? Detta är några frågor som coaching kan ge svar på. Coaching ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, mål och behov i livet, både privat och professionellt. Att nå dina mål och utnyttja hela din potential.

Vi använder samtalsmetoder som passar dig. 

LEDARSKAP och COACHING

Du som chef och ledare står inför många utmaningar. Det kan vara att balansera arbete och privatliv, skapa förutsättning för förändring och vara lyhörd för medarbetarnas behov. 

Ledarskapscoaching ger dig som ledare möjlighet att utveckla din förmåga att leda dig själv genom ökad medvetenhet kring dina värderingar, behov och din vilja. Denna förmåga och tydlighet ger bättre förutsättningar att leda andra. 

Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka, vilket är mycket mer värt än att förmedla min egen vision. 

Sokrates, född ca 469 f kr

 


 

Jag befann mig i ett läge där jag ville göra ett karriärbyte. Valen och möjligheterna var många och jag behövde hjälp med att fundera mer strukturerat. Med hjälp av coachning från Anna där hon bla kartlade mina personliga värderingar fick jag hjälp att analysera "fritt och stort". Resultatet var för mig överraskande och det gav mig en jätteviktig input åt vilket håll jag skall gå. Jag kan verkligen rekommendera Anna som en sparringpartner!

/Malin Jonsson