Annando AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer. Annando arrangerar även kulturella evenemang som Stockholms Popupkör

Utveckling för individ

Individpassad handledning 
Ledarskapsutveckling 
DISC-analys

Kartläggning av personliga värderingar
Medveten närvaro och återhämtning 


Utveckling för organisation
HR-stöd 
Chefs- och grupphandledning
DISC-analys
Grupputveckling 
Kartläggning av värderingar
Medveten närvaro och återhämtning