Anna Rönnlund Anna Rönnlund
ANNANDO AB ÄR ETT KONSULTFÖRETAG MED FOKUS PÅ MÄNNISKORS OCH ORGANISATIONERS UTVECKLING

Vill du eller din organisation ha hjälp med HR-arbete, ledning och organisation? Behöver du chefshandledning? 

Välkommen att kontakta Annando! 


/Anna Rönnlund 

Sagt om Anna på Annando: 
Till "Årets chef 2018". Tack för allt ditt engagemang och arbete!
Du har lyssnat på alla och hållit ihop och stabiliserat på ett fantastiskt sätt. Hoppas vi kan samarbeta igen i framtiden! 

STOCKHOLMS POPUPKÖR 
5 maj 2019 sjöng Stockholms Popupkör tillsammans med Anna Stadling i Eric Ericsonhallen. Läs mer här.  

LEDARSKAP & COACHING
Arbetar du som chef och ledare? Står du inför svåra val? Känner du av stress? Boka tid för handledning. 

STRESS & ÅTERHÄMTNING 
Annando AB arbetar tillsammans med Ledarskap i balans för att minska den skadliga stressen i arbetslivet. Läs mer här.